ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ SGRT

ΣΥΣΤΗΜΑ 4DCT