ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Φροντίδα για 

Σκληρό Ατροφικό Λειχήνα

 ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 

Για Γυροειδή Αλωπεκία