ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

TimeWalker

by Fotona

 ΣΥΣΤΗΜΑ LASER 

Q-Switch Laser

 ΣΥΣΤΗΜΑ LASER 

StarWalker PQX

by Fotona

 PICO Laser

Αναμένεται Σύντομα

LASER Αλεξανδρίτη

StarFormer

by Fotona

 ΣΥΣΤΗΜΑ Μαγνητικού Πεδίου

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Φροντίδα για 

Σκληρό Ατροφικό Λειχήνα

 ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 

Για Γυροειδή Αλωπεκία