ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

TimeWalker

TimeWalker

by Fotona

 ΣΥΣΤΗΜΑ LASER 

StarWalker

Q-Switch Laser

SP Dynamis

 ΣΥΣΤΗΜΑ LASER 

PICO

StarWalker PQX

by Fotona

 PICO Laser

FuseWave

Αναμένεται Σύντομα

LASER Αλεξανδρίτη

TightFormer

StarFormer

by Fotona

 ΣΥΣΤΗΜΑ Μαγνητικού Πεδίου

ANTERA 3D

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Thymuskin

Φροντίδα για 

Σκληρό Ατροφικό Λειχήνα

THYMUSKIN

 ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 

Για Γυροειδή Αλωπεκία